Решения на Concurrent Tasks

Към задачата

27 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Иванов Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 186 Коментари: 6
Валентин Латунов Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 189 Коментари: 5
Радостина Димова Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 220 Коментари: 8
Данислав Киров Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 186 Коментари: 5
Николай Бабулков Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 240 Коментари: 1
Александър Александров Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 251 Коментари: 0
Стоян Ефтимов Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 218 Коментари: 6
Александър Ангелов Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 231 Коментари: 0
Константин Тодоров Точки: 11 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 245 Коментари: 3
Добромир Иванов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 256 Коментари: 1
Веселин Стоянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 8 Редове: 210 Коментари: 2
Ралица Великова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 187 Коментари: 5
Георги Серев Точки: 11 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 270 Коментари: 3
Кирил Костов Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 228 Коментари: 1
Димитър Влаховски Точки: 11 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 216 Коментари: 1
Николай Генов Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 200 Коментари: 3
Георги Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 7 Редове: 128 Коментари: 1
Диан Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 198 Коментари: 2
Слави Боянов Точки: 11 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 191 Коментари: 2
Анатоли Бързев Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 229 Коментари: 5
Емил Дудев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 184 Коментари: 1
Стоил Янчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 10 Редове: 162 Коментари: 2
Иван Филипов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 4 Редове: 267 Коментари: 0
Никола Юруков Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 199 Коментари: 0
Александър Йорданов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 13 Редове: 212 Коментари: 0
Димо Дрънгов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 7 Редове: 183 Коментари: 0
Живко Йотов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 215 Коментари: 0