EOF

Публикувано на

Тъй като курсът вече не се провежда, няма да се провеждат и редовни изпити. Ако сте записани от минали години и искате да се явите на изпит, трябва да ни пишете на fmi@golang.bg със следната информация:

  • Имена и факултетен номер (очевидно)
  • Годината, през която сте записали курса
  • Идея за проекта, който имате намерение да защитите (без значение дали е вече одобрена или искате да заявите нова)

Ще ви бъде организиран изпит през следващата изпитна сесия. Изпитът ще се състои в това да решите тези тестове, които не сте през редовния семестър и да защитите вашия проект. Формирането на оценката ще се състои на база натрупаните точки и скалата за оценяване от семестъра, през който сте карали курса.

Имайте предвид, че за да бъде издаден изпитен протокол, ще трябва да заплатите такса за това в отдел "Студенти" на ФМИ.

Обратно към всички новини