Мартин Врачев

Мартин Врачев

Признания

Теми

 • Друг вариант за контролното
 • [Проект] Task Manager [Одобрен]
 • Вторият тест/контролно
 • Отговори

  Първа задача

  Втора задача

  Трета задача - Пресичания

  Друг вариант за контролното