Looping closures

Променливата във for loop се преизползва. Може би това не прави каквото си мислите

package main
import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)
func main() {
  var wg sync.WaitGroup

  for i := 0; i < 15; i++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
      defer wg.Done()
      time.Sleep(500 * time.Millisecond)
      fmt.Println(i)
    }()
  }
  wg.Wait()
}

За да видите всичките числа от 0 до 14:

for i := 0; i < 15; i++ {
  wg.Add(1)
  go func(localI int) {
    defer wg.Done()
    time.Sleep(500 * time.Millisecond)
    fmt.Println(localI)
  }(i)
}

Или също е възможно да си направите отделна променлива, която да ползвате през closure.

for i := 0; i < 15; i++ {
  wg.Add(1)
  i := i // nothing to see here, move along!
  go func() {
    defer wg.Done()
    time.Sleep(500 * time.Millisecond)
    fmt.Println(i)
  }()
}

Това е малко странно, но е идиоматично Go.