Решения на Poor Man's Currying

Към задачата

46 решения

Име Точки Изпълнение
Doychin Atanasov Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 5
Николай Лазаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 4
Аспарух Кожухаров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 40 Коментари: 3
Хакан Халил Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Мирослав Лалев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 6
Божин Кацарски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Павел Хаджиев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 3
Мартин Богданов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 83 Коментари: 4
Ангел Александров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Георги Божинов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 41 Коментари: 1
Димитър Петров Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 2
Красена Давидова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Иво Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 70 Коментари: 2
Георги Стефанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 2
Христо Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 34 Коментари: 4
Йоан Петров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 34 Коментари: 1
Слави Боянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Исмаил Алиджиков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 2
Кристиан Желязков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 2
Александър Лазаров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 62 Коментари: 2
Траян Троев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Милуш Карадимов Точки: 9 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 4
Даяна Веселинова Точки: 8 (1 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 37 Коментари: 6
Николай Матеев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 4
Габриела Грозева Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 3
Божидар Каменов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 3
Пламен Стоев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 4
Станимира Влаева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 2
Иван Ангелов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 32 Коментари: 4
Антони Добренов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 2
Михаил Копчев Точки: 9 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 38 Коментари: 2
Мартин Врачев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 3
Димитър Дулев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 2
Ива Милушева Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 35 Коментари: 1
Тодор Борисов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 45 Коментари: 0
Здравко Георгиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 0
Михаела Михаела Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 6 Редове: 25 Коментари: 1
Добромир Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Ивайло Кирязов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 41 Коментари: 1
Александра Драголова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 69 Коментари: 2
Иван Маргаритов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 2 Редове: 31 Коментари: 0
Станислав Климов Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 3 Редове: 30 Коментари: 1
Константин Терзиев Точки: 9 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 46 Коментари: 2
Янислав Василев Точки: 9 (1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 1 Редове: 50 Коментари: 4
Димитър Ковачев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 6 Редове: 17 Коментари: 0