Грешки, тестове и документация

21.11.2018

В този епизод:

Но преди това...

Въпрос за мъфин #1

Какво прави select?

Error handling

Имало едно време чисто С

Пример в C

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>

extern int errno;

int main ()
{
  FILE* pf = fopen("unexist.txt", "rb");
  if (pf == NULL) {
    fprintf(stderr, "Value of errno: %d\n", errno);
    perror("Error printed by perror");
    fprintf(stderr, "Error opening file: %s\n", strerror(errno));
  }
  else {
    fclose(pf);
  }
  return 0;
}

Имало едно време един език Go

Има грубо-казано 2 начина

Връщане на грешка

type error interface {
  Error() string
}
type PathError struct {
  Op string  // "open", "unlink", etc.
  Path string // Файлът с грешката
  Err error  // Грешката, върната от system call-a
}

func (e *PathError) Error() string {
  return e.Op + " " + e.Path + ": " + e.Err.Error()
}

Стандартна употреба

func ReadFile(filename string) ([]byte, error) {
  f, err := os.Open(filename)
  if err != nil {
    return nil, err
  }
  //...
}

или малко по-сложно:

func CreateFile(filename string) (*os.File, error) {
  var file, err = os.Create(filename)
  if e, ok := err.(*os.PathError); ok && e.Err == syscall.ENOSPC {
    deleteTempFiles() // Free some space
    return os.Create(filename)
  }
  return file, err
}

Errors are values

Често оплакване на Go програмисти е количеството проверки за грешки:

if err != nil {
  return err
}

Пример

if _, err := fd.Write(p0[a:b]); err != nil {
  return err
}
if _, err := fd.Write(p1[c:d]); err != nil {
  return err
}
if _, err := fd.Write(p2[e:f]); err != nil {
  return err
}

Може да стане:

var err error
write := func(buf []byte) {
  if err == nil {
    _, err = w.Write(buf)
  }
}
write(p0[a:b])
write(p1[c:d])
write(p2[e:f])
if err != nil {
  return err
}

Създаване на грешки

func someFunc(a int) (someResult, error) {
  if a <= 0 {
    return nil, errors.New("a must be positive!")
  }
  // ...
}
func someFunc(a int) (someResult, error) {
  if a <= 0 {
    return nil, fmt.Errorf("a is %d, but it must be positive!", a)
  }
  // ...
}

Припомняне на defer

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("start")
  defer fmt.Println("first")

  if false { // ex. try to open a file
    fmt.Println("error")
    return
  }
  defer fmt.Println("second")

  fmt.Println("done")
}

Паника!

Уточнения

Избягвайте ненужното изпадане в паника

recover

Example

func f() {
  defer func() {
    if r := recover(); r != nil {
      fmt.Println("Recovered in f", r)
    }
  }()
  fmt.Println("Calling g.")
  g(0)
  fmt.Println("Returned normally from g.")
}
func g(i int) {
  if i > 2 {
    fmt.Println("Panicking!")
    panic(fmt.Sprintf("%v", i))
  }
  defer fmt.Println("Defer in g", i)
  fmt.Println("Printing in g", i)
  g(i + 1)
}
package main

import "fmt"

func main() {
  f()
  fmt.Println("Returned normally from f.")
}

func f() {
	defer func() {
		if r := recover(); r != nil {
			fmt.Println("Recovered in f", r)
		}
	}()
	fmt.Println("Calling g.")
	g(0)
	fmt.Println("Returned normally from g.")
}
func g(i int) {
	if i > 2 {
		fmt.Println("Panicking!")
		panic(fmt.Sprintf("%v", i))
	}
	defer fmt.Println("Defer in g", i)
	fmt.Println("Printing in g", i)
	g(i + 1)
}

//END OMIT

Грешки в "Go 2"

Go 2?!
До сега не сме ви говорили за Go2, така че настанете се удобно...

Go 2

Грешки в "Go 2"

Има две интересни секции в черновата за Go2 предложение:

Тестове и документация

Disclamer

Днес няма да си говорим за acceptance testing, quality assurance или нещо, което се прави от QA отдела във фирмата.

Всичко тук е дело на програмиста.

Митът

Проектът идва с готово, подробно задание.

Прави се дизайн.

С него работата се разбива на малки задачи.

Те се извършват последователно.

За всяка от тях пишете кода и приключвате.

Изискванията не се променят, нито се добавя нова функционалност.

Митът v2.0

Щом съм написал един код, значи ми остава единствено да го разцъкам - няколко print-а, малко пробване в main функцията и толкова.

Така или иначе няма да се променя.

А ако (не дай си боже) това се случи - аз съм го писал, знам го, няма как да допусна грешка.

Най-много да го поразцъкам още малко.

Тежката действителност

Заданията винаги се променят.

Често се налага един код да се преработва.

Писането на код е сложна задача - допускат се грешки.

Програмистите са хора - допускат грешки.

Промяната на модул в единия край на системата като нищо може да счупи модул в другия край на системата.

Идва по-добра идея за реализация на кода, по ред причини.

Искаме да автоматизираме нещата

За всичко съмнително ще пишем сценарий, който да "цъка".

Всеки сценарий ще изпълнява кода и ще прави няколко твърдения за резултатите.

Сценариите ще бъдат обединени в групи.

Пускате всички тестове с едно бутонче.

Резултатът е "Всичко мина успешно" или "Твърдения X, Y и Z в сценарии A, B и C се оказаха неверни".

Искаме да тестваме и производителността на нашия код.

Видове тестове

За какво ни помагат тестовете

За какво не служат тестовете

testing

Разбрахме се, че тестовете са ни супер важни.

Очевидно в стандартната библиотека на Go, има пакет за това.

За да тестваме foo.go, създаваме foo_test.go в същата директория, който тества foo.go

Ако тестваме пакета foo можем:

С go test ./... пускаме тестовете на един цял проект :)

Тестовете в testing

func TestFibonacciFastest(t *testing.T) {
  n := FibonacciFastest(0)
  if n != 1 {
    t.Error("FibonnaciFastest(0) returned" + n + ", we expected 1")
  }
}

Оркестрация на тестове

Benchmark тестове

func BenchmarkFibonacciFastest(b *testing.B) {
  for i := 0; i < b.N; i++ {
    FibonacciFastest(40)
  }
}

Demo

Малко почивка с тестовете...

Документиране на кода

go генерира автоматична документация на нашия код, вземайки под внимание:

/*
  Example fobonacci numbers implementation
*/
package fibonacci
// Fastest Fibonacci Implementation
func FibonacciFastest(n uint64) uint64 {
// lookupTable stores computed results from FibonacciFast or FibonacciFastest.
var lookupTable = map[uint64]uint64{}

Виждане на документацията

На всички локално инсталирани пакети

godoc -http=:6060

Документация на (почти) всички go пакети качени в BitBucket, GitHub, Launchpad и Google Project Hosting

The testing must go on...

Сечението на testing.B и testing.T

func testingFunc(tb testing.TB, input, expectedResult int) {
  if result := Fibonacci(input); result != expectedResult {
    tb.Fatalf("Expected %d for Fiboncci(%d) but got %d", expectedResult, input, result)
  }
}

Таблично базирани тестове

func TestFibonacci(t *testing.T) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    testingFunc(t, test.input, test.result)
  }
}

SubTests

func TestSubFibonacci(t *testing.T) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    t.Run(fmt.Sprintf("Fibonacci(%d)", test.input), func(t *testing.T) {
      testingFunc(t, test.input, test.result)
    })
  }
}

SubTests continues

--- FAIL: TestFibonacci (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
--- FAIL: TestSubFibonacci (0.00s)
  --- FAIL: TestSubFibonacci/Fibonacci(2) (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
  --- FAIL: TestSubFibonacci/Fibonacci(10) (0.00s)
    table_test.go:68: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
FAIL

SubBenchmarks

func BenchmarkSubFibonacci(b *testing.B) {
  var tests = []struct {
    input, result int
  }{
    {input: 2, result: 1},
    {input: 8, result: 21},
    {input: 10, result: 55},
  }
  for _, test := range tests {
    b.Run(fmt.Sprintf("BFibonacci(%d)", test.input), func(b *testing.B) {
      for i := 0; i < b.N; i++ {
        testingFunc(b, test.input, test.result)
      }
    })
  }
}

SubBenchmarks output:

--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(2)
    table_test.go:68: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(8)-16     1000000000        2.65 ns/op
--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci/BFibonacci(10)
    table_test.go:68: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
--- FAIL: BenchmarkSubFibonacci
FAIL

All together

func TestGroupSubFibonacci(t *testing.T) {
  t.Run("group1", func(t *testing.T) {
    for _, test := range tests {
      t.Run(fmt.Sprintf("Fibonacci(%d)", test.input), func(t *testing.T) {
        var input, result = test.input, test.result
        t.Parallel()
        time.Sleep(time.Second)
        testingFunc(t, input, result)
      })

    }
    t.Run("NonParallel", func(t *testing.T) {
      t.Fatal("Just cause")
    })
    t.Fatal("Oops")
    t.Run("NonParallel2", func(t *testing.T) {
      t.Fatal("Just Cause II")
    })
  })
}

All together output

--- FAIL: TestGroupSubFibonacci (1.00s)
  --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1 (0.00s)
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/NonParallel (0.00s)
        table_test.go:96: Just cause
    table_test.go:98: Oops
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/Fibonacci(2) (1.00s)
        table_test.go:69: Expected 1 for Fiboncci(2) but got 21
    --- FAIL: TestGroupSubFibonacci/group1/Fibonacci(10) (1.00s)
        table_test.go:69: Expected 55 for Fiboncci(10) but got 21
FAIL

Example тестове - шантавата част

Foo -> ExampleFoo
func ExampleHello() {
  Hello("hello")
  // Output:
  // hello
}

Имитации

Иматации или Mock-ове

В Go

type Sleeper interface {
  Sleep(time.Duration)
}

Библиотеки за имитации

testify

mockery

mock

Въпроси?