[Проект] Access control list client/server based on ory-am/ladon

 1. Ladon does not come with a HTTP or server implementation. /**/ It's up to you to write server!

  • Сървър който обработва множество проверки за достъп едновременно
  • Клиент който се свързва със сървъра за проверка на достъп до определен ресурс
  • JSON базирана комуникация с HTTP клиенти
  • REST еndpoints за проверка на достъп
  • REST еndpoints за добавяне на полици за достъп (ако има достъп за добавяне)
  • REST еndpoints за връщане на всички достъпни ресурси (за интеграция в админ панел)
  • Гъвкавост за да може лесно да се интегрира в различни проекти
  • Wrapper на библиотеката ladon за по-лесна употреба
  • Изпозлване на persistence layer
  • Рутиране на HTTP URL заявките с github.com/gorilla/mux
  • Не включва authentication, само authorization
  • Достигане до URL ресурс само ако има достъп до него http://localhost:8080/endpoint/do/something
  • Използване на regex pattern за задаване на достъп до ресурси http://localhost:8080/endpoint/*/view

  Ref: https://github.com/ory-am/ladon

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.