Първо предизвикателство

 1. "Уточнение: за улеснение, очакваме изпращането на едно съобщение или регистрирането на нов слушател да се случат чак след като всички регистрирани слушатели са прочели предишното съобщение. С други думи, не търсим ефективност, а коректност."

  Това противоречи с примера, който сте дали, защото c е в друга goroutine и може да прочете съобщението си преди a и b и да се опита да изпрати ново съобщение.

 2. уточнението е с цел да поясним че не очакваме такава имплементация, а очаква ме имплементацията при която дори c да прочете първото съобщение първо(от a, b и c), след като то е било изпратено в същата горутина, и след това изпрати второто съобщение, то това второ съобщение да започне да се изпраща(към a,b и c) едва след като a и b са получили първото.

 3. Примерен тест 1:

  func ExampleGiven() {
      ps := NewPubSub()
      a := ps.Subscribe()
      b := ps.Subscribe()
      c := ps.Subscribe()
      go func() {
          ps.Publish() <- "wat"
          ps.Publish() <- ("wat" + <-c)
      }()
      fmt.Printf("A recieved %s, B recieved %s and we ignore C!\n", <-a, <-b)
      fmt.Printf("A recieved %s, B recieved %s and C received %s\n", <-a, <-b, <-c)
      // Output:
      //A recieved wat, B recieved wat and we ignore C!
      //A recieved watwat, B recieved watwat and C received watwat
  }
  
 4. Примерен тест 2:

  func TestPubSubOrder(t *testing.T) {
      const M1 string = "SECRET ARMY CODES"
  
      ps := NewPubSub()
      r1 := ps.Subscribe()
      r2 := ps.Subscribe()
      go func() {
          ps.Publish() <- M1
      }()
  
      if !(<-r1 == M1 && <-r2 == M1) {
          t.Errorf("Expected r1 and then r2 to receive the message \"%s\".", M1)
      }
  
      const M2 string = "NUCLEAR BOMB ACTIVATION HASH"
  
      go func() {
          ps.Publish() <- M2
      }()
  
      if !(<-r2 == M2 && <-r1 == M2) {
          t.Errorf("Expected r2 and then r1 to receive the message \"%s\".", M2)
      }
  }
  

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.