Решения на HTTP сваляч

Към задачата

10 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 146 Коментари: 3
Данислав Киров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 191 Коментари: 6
Веселин Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 6 Редове: 291 Коментари: 1
Валентин Латунов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 4 Редове: 492 Коментари: 0
Анатоли Бързев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 394 Коментари: 2
Константин Тодоров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 8 Редове: 194 Коментари: 1
Георги Костадинов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 5 Редове: 336 Коментари: 0
Александър Ангелов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 189 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 16 Редове: 181 Коментари: 0
Ралица Великова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 133 Коментари: 0