Решения на Concurrent Retry Executor

Към задачата

31 решения

Име Точки Изпълнение
Радостина Димова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 6
Константин Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Данислав Киров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 11
Валентин Латунов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Георги Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 5 Редове: 61 Коментари: 5
Георги Горанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 7
Диан Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 13
Веселин Стоянов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 2 Редове: 67 Коментари: 8
Александър Ангелов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 0
Добромир Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 4
Николай Генов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Живко Йотов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 5
Пламен Калчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 9
Александър Александров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 4
Анатоли Бързев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 3
Кирил Костов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Иван Филипов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 5 Редове: 61 Коментари: 3
Стоян Ефтимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Димо Дрънгов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 2
Ралица Великова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 2
Димитър Влаховски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 1
Елица Вечнова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Никола Юруков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 6
Емил Дудев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Слави Боянов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 2
Николай Бабулков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 8 Редове: 34 Коментари: 2
Александър Йорданов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 9 Редове: 73 Коментари: 0
Стоил Янчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 9 Редове: 18 Коментари: 0
Георги Серев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 9 Редове: 76 Коментари: 0
Теодора Иванова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 7 Редове: 80 Коментари: 0
Георги Костадинов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 7 Редове: 73 Коментари: 0