Разлика в сумите

Предадени решения

Краен срок:
01.11.2016 17:30
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

Напишете функция, която намира разликата между квадрата на сборa и сбора на квадратите на първите n естествени числа:

func SquareSumDifference(n uint64) uint64

Ето и един пример. Сбора на квадратите на първите десет (n = 10) числа е:

1² + 2² + 3² + ... + 10² = 385

Квадрата на сборa на първите десет числа е:

(1 + 2 + 3 + ... + 10)² = 55² = 3025

Значи SquareSumDifference(10) трябва да върне 3025 - 385 = 2640.

Не забравяйте, че вашата функция трябва да отговаря точно на дефиницията в условието и трябва да се намира в пакета main. Кодът, който предавате, трябва да е форматиран с go fmt.